Logo | APK Gent

APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

- Studieaanbod - WOORD & TONEEL -
Academie voor Podiumkunsten Gent

A.V.V. ( Algemene Verbale Vorming )

AVV, vroeger ‘dictie’ genoemd, is een streven naar een rijker taalgebruik met een juiste uitspraak en goede intonatie. Spreken gaat ook altijd gepaard gaat met beweging, daarom zal van bij het begin de beweeglijkheid en lichaamsexpressie bij de spreektechniek betrokken worden.

 

Voordracht

Teksten (zowel proza als poëzie) individueel tot leven brengen door een technisch beheerste en doorleefde vertolking is het doel van de cursus voordracht. Men leert zich inleven in de gevoelswereld van teksten en verwerft de technieken en vaardigheden om een tekst naar een publiek over te brengen.


Dramatische expressie

In deze cursus worden de leerlingen meer bewust gemaakt van de wisselwerking tussen gesproken woord en bewegend lichaam en van de invloed die deze interactie heeft op zowel (mede) uitvoerder als luisteraar. Men leert aandacht hebben voor ritme en beweging in de tekst en de invloed er van op de lichamelijke expressie.

 

Toneel

De verbale en lichamelijke vormgeving van personages in verschillende ervaringen, situaties en evoluties wordt hier aangeleerd. Aan de hand van monologen, dialogen en toneelfragmenten uit alle genres van de literatuur worden de diverse facetten van het acteren behandeld en uitgebouwd.

 

Welsprekendheid

Doelstelling van deze cursus is de ontwikkeling van een helder en bondig uitdrukkingsvermogen in een spreekvorm aangepast aan de context en de omstandigheden. Men leert zijn spreekstijl differentiëren aan de hand van oefeningen in improvisatie, discussie, het brengen van retorische teksten, voorbereide toespraken enz.

 

Repertoirestudie

Door het bijwonen van theatervoorstellingen, literaire- avonden en tentoonstellingen en boekvoorstellingen wordt inzicht verschaft in de traditie en de veelzijdigheid van literatuur en theater.

Studieaanbod :

Lagere Graad

Woordkunst Jongeren ( van 8 tot 12 jaar ) – ( 1u/week )

L 1 tot L 4

Algemene verbale vorming – dictie ( 1u )

 

Middelbare Graad

Woordkunst Jongeren ( vanaf 12 jaar ) – ( 2u / week )

M 1 tot M 2

Voordracht ( 1u )

Drama ( 1u )

Woordkunst Jongeren ( vanaf 12 jaar ) – ( 2u / week )

M 3

Voordracht ( 1u )

Toneel ( 1u )

Voordracht Volwassenen ( vanaf 15 jaar ) – ( 2u / week )

M 1 tot M 3

Verbale vorming ( 1u )

Voordracht ( 1u )

Toneel Volwassenen ( vanaf 15 jaar ) – ( 2u / week )

M 1 tot M 3

Verbale vorming ( 1u )

Toneel ( 1u )

Hogere Graad

Toneel ( 2u / week )

H 1 tot H 3

Repertoirestudie ( 1u )

Toneel ( 1u )

Voordracht ( 2u / week )

H 1 tot H 3

Repertoirestudie ( 1u )

Voordracht ( 1u )

Welsprekendheid ( 2u / week )

H 1 tot H 3

Repertoirestudie ( 1u )

Welsprekendheid ( 1u )

 

Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent